REFERENTI.cz

Zaměstnavatelé se při hledání poskytovatele tzv. „školení referentů“ často obracejí na autoškoly. Školení řidičů referentských vozidel však zajišťují pouze některé z autoškol.

Dříve se drtivá většina školení referentů odehrávala prezenční formou, ale v současnosti se tato školení čím dál častěji přesouvají do on-line prostoru – a autoškolám postupně ubývají zákazníci z řad firem, které školení referentů potřebují.

On-line školení jako alternativa k prezenční formě

Cena za poskytnutí prezenční formy referentského školení bývá vyšší, než v případě on-line školení. Pro provozovatele autoškoly je tedy výhodné dál nabízet školení referentů prezenčně. Některé firmy však už vyžadují pouze on-line formu školení, obzvláště po zavedení pandemických opatření v roce 2020. Provozovatel autoškoly by měla mít pro takové případy připravené řešení, aby o firmu zcela nepřišel.

Náklady na vybudování vlastního IT řešení pro provádění školení referentů jsou pro jednotlivou autoškolu příliš vysoké. Řešením je využít platformu REFERENTI.cz, která autoškole umožní provádět školení referentů on-line bez vstupních investic. Autoškola sice získá na každém školení nižší tržbu, než v případě prezenční formy, avšak s on-line formou školení jsou spojeny výrazně nižší náklady. Ve výsledku tak může být on-line školení pro autoškolu ziskovější. Ale hlavně – autoškola zbytečně neztratí svého zákazníka…

S využitím platformy REFERENTI.cz může každá autoškola jednoduše poskytovat školení referentů on-line, a to pod svou hlavičkou.

Využití prověřeného obsahu

Pro zprovoznění on-line školení je potřeba vyřešit pouze jedinou otázku, a to jestli má provozovatel autoškoly vytvořit pro tento účel vlastní obsah referentského školení nebo použít hotový a prověřený obsah, který je ihned k dispozici.

Při tvorbě obsahu on-line školení referentů je nutné si uvědomit, že webové prostředí má svá specifika a nelze jednoduše použít např. prezentace v Powerpointu, které máte připravené pro prezenční formu školení. Celý obsah je nutné vytvořit znovu, resp. přizpůsobit on-line prostředí, což je relativně časově náročné.

Obvykle tedy provozovatelé autoškol využijí obsah přímo dostupný ve službě REFERENTI.cz, který pochází od provozovatelů autoškol. Celá služba je pak dostupná „na klíč“ a autoškola snadno získá řešení pro školení referentů jak po technické, tak obsahové stránce.

První on-line školení

Drtivá většina provozovatelů autoškol neměla doposud s poskytováním on-line školení žádné zkušenosti. Využití služby REFERENTI.cz je však snadné a není čeho se obávat. V principu jen do firmy nebo jednotlivým řidičům pošlete e-mailem pozvánku a pak už jen sledujete, kdo všechno školení absolvoval. Po školení zašlete do školené firmy potvrzení a vystavíte fakturu.

Poskytovat v autoškole on-line školení referentů je jednodušší, než si myslíte. Vyzkoušejte a uvidíte…