GPS monitoring pro autoškoly

GPS dohled nad vozovým parkem autoškoly využívají jak větší, tak menší autoškoly. GPS monitoring vozidel v autoškole přináší řadu výhod, např.:

  • umožní kontrolu kvality služeb v autoškole – nezkracují učitelé délku hodiny, chodí včas, nepřerušují výcvik dlouhými pauzami během hodiny? Na všechny tyto otázky GPS monitoring vyladěný pro potřeby autoškoly hravě odpoví
  • zabrání nenahlášeným soukromým jízdám – dozvíte se, jakmile vozidlo opustí vymezenou oblast… GPS monitoring působí na učitele autoškoly i preventivně – učitel si svůj záměr obvykle rozmyslí, když ví, že ve vozidle je GPS…
  • poskytne důkaz ve sporu s žákem – na žákovu výtku „tam jsme v životě nejeli“ máte trumf v ruce, jednoduše si můžete vyjet mapky všech jízd daného žáka za celý výcvik
  • zabrání mizícímu palivu v nádrži…
  • umožní poskytnout mapy s trasou jízd žákům – žák se doma může jednoduše podívat, kudy jel, což řada žáků oceňuje a stává se účinným marketingovým nástrojem

Graf rychlosti jízdy

Kromě neustálého záznamu polohy autoškolského vozidla se sledují i další parametry jízdy – otáčky motoru, stav paliva, rychlost a další veličiny. Pro každou jízdu vozidla je možné zobrazit i průběh rychlosti, včetně odpovídající polohy na mapě a s náhledem ze „Street view“.

Přihlašování žáků ve vozidle

Systém GPS monitoringu v autoškole lze rozšířit i o možnost přihlašování učitelů a žáků při výcviků kartami. Žák při zahájení výcviku obdrží kartu nebo čip, kterou se pak přihlašuje přímo ve vozidle při zahájení a ukončení výcvikové jízdy.

Při výběru poskytovatele je nutné vzít v potaz, že univerzální produkty na sledování vozidel poskytované např. mobilními operátory nejsou přizpůsobeny těmto specifickým potřebám v autoškole. Je tedy vhodné vybrat rovnou řešení určené přímo pro autoškoly, které se umí napojit na autoškolskou evidenci.

Cena za zřízení

Při pořízení a provozu GPS monitoringu v autoškole je nutné počítat se vstupními i pravidelnými náklady, které se však obvykle velmi rychle vrátí. Konkrétně se investice skládá z následujících částí:

  • pořízení GPS jednotky – jednorázově cca. 2000,- až 3500,- Kč podle rozsahu požadovaných funkcí,
  • montáž GPS jednotky – jednorázově 500,- – 1500,- Kč, v závislosti na lokalitě a typu autoservisu,
  • provoz systému včetně datové SIM karty – pravidelně cca. 100 – 150,- Kč měsíčně.