GDPR pro autoškoly

Ochrana osobních údajů se stala tématem v řadě oborů, autoškoly nevyjímaje. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z roku 2016 stanovilo pravidla ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.

GDPR = General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Provozovatelé autoškol zpracovávají řadu osobních údajů o svých zákaznících na základě zákonné povinnosti, konkrétně zákona č. 247/2000 Sb. a vyhlášky č. 167/2002 Sb., které stanovují např. náležitosti evidenční knihy. Zpracovávání osobních údajů nezbytné pro splnění takových právních povinností je zákonné a povinnosti vyplývající z GDPR se na něj nevztahují.

Na druhou stranu provozovatel autoškoly obvykle zpracovává i další osobní údaje nad rámec 247/2000 Sb., např.:

  • kontaktní údaje o žácích, jako např. telefonní číslo nebo e-mailová adresa nebo
  • osobní údaje a kontaktní údaje o „kondičkách“.

Každá autoškola by tak měla mít v rámci smluvního vztahu se zákazníkem ošetřenu i problematiku GDPR. V praxi je nutné zákazníky náležitě informovat o probíhajícím zpracovávání jejich osobních údajů a zajistit bezpečnost takových dat.

Vzory smluvní dokumentace související s GDPR vhodné pro použití v autoškolách je možné získat na stránkách www.gdpr-pro-autoskoly.cz