12bodů.cz

Webový portál 12bodů.cz poskytuje komplexní informace související s bodovým systémem řidičů a dopravními přestupky. Žáci autoškol by v rámci výuky v autoškole měli získat i znalosti o postizích za nedodržování pravidel silničního provozu.

Web 12bodu.cz je rozdělen do několika hlavních sekcí:

  • průvodce bodovým systémem,
  • seznam bodovaných přestupků,
  • možnosti odpočtů bodů,
  • pomoc při vybodování,
  • vrácení řidičského oprávnění,
  • poradna pro řidiče.

Průvodce bodovým systémem

Bodový systém se vztahuje na řidiče motorových vozidel na území ČR. Za spáchání vybraných dopravních přestupků jsou udělovány „trestné body„. Při dosažení 12 bodů dochází k tzv. vybodování a ztrátě řidičského oprávnění na 12 měsíců, přičemž tuto lhůtu nelze na rozdíl od zákazu řízení zkrátit na polovinu.

Web 12bodu.cz poskytuje praktického průvodce bodovým systémem, který řidičům pomáhá zorientovat se v jejich situaci ohledně bodového systému.

Seznam bodovaných přestupků

Žáci autoškol i řidiči často hledají, jestli je konkrétní dopravní přestupek „bodovaný“ nebo nikoliv. Odpověď lze nalézt v tabulce bodovaných přestupků, ve které jsou uvedeny všechny bodované přestupky podle názvu i podle „paragrafu“. U každého bodovaného dopravního přestupku je zde uveden příslušný počet bodů a výše pokuty. Pokud konkrétní dopravní přestupek není v seznamu uveden, znamená to, že se jedná o nebodovaný dopravní přestupek.

Možnosti odpočtů bodů

Trestné body v rámci bodového systému řidičů lze i odečítat, a to dvěma způsoby:

  • automatický odpočet 4 bodů po roce bez spáchání bodovaného přestupku,
  • za určitých podmínek odpočet 3 bodů po absolvování školení bezpečné jízdy.

Bližší informace o možnostech odpočtů bodů naleznete na www.12bodu.cz.

Pomoc při vybodování

Pokud se řidič „vyboduje“ a chce zabránit ztrátě řidičského oprávnění, je nutné se kvalifikovaně bránit. V prvním kroku je nutné podat „námitku proti provedení záznamu bodů“. Tento úkon obvykle řidiči zvládnou provést sami, ale na další fáze už je obvykle nutné vyhledat odbornou pomoc – nejlépe advokáta specializujícího se na dopravní přestupky.

Vrácení řidičského oprávnění

Jestliže se ztrátě řidičského oprávnění po vybodování nepodaří zabránit, je pro jeho navrácení nutné po 12 měsících splnit následující požadavky:

  • absolvování přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole (test z pravidel silničního provozu a praktické jízdy),
  • absolvování lékařské prohlídky a následně dopravně psychologického vyšetření.

Pro provedení zkoušky je nutné se obrátit na autoškolu, která zajistí termín. Pokud řidič u zkoušky opakovaně neuspěje, musí absolvovat celý výcvik v autoškole znovu. Dopravně psychologické vyšetření je nutné absolvovat u akreditovaného dopravního psychologa.

Po splnění výše uvedených požadavků je možné zažádat o vrácení řidičského průkazu po vybodování.

Poradna pro řidiče

Zajímavou službou je i on-line poradna pro řidiče, ve které může každý řidič položit dotaz související s bodovým systémem nebo dopravními přestupky. Poradna funguje bezplatně a kvalifikovanou odpověď obdrží tazatel obvykle do 24 hodin.