eTesty

V rámci přípravy žadatelů k získání řidičského oprávnění by autoškola měla ověřovat úroveň teoretických znalostí žadatele. Bez potřebných znalostí autoškola dokonce není oprávněna ukončit výuku a výcvik a připustit žáka ke zkoušce, viz ustanovení § 30 odst. 1 zákona 247/2000 Sb.: „Výuku a výcvik žadatele o řidičské oprávnění ukončí provozovatel autoškoly za předpokladu, že žadatel o řidičské oprávnění … má potřebné znalosti a dovednosti“.

Způsobů, kterými lze ověřovat znalosti žáků, existuje několik:

  • vyplnění papírového testu,
  • využití cvičné zkoušky na stránkách ministerstva nebo
  • využití aplikace „eTesty pro autoškoly“.

Cvičné zkoušky na stránkách ministerstva

Ministerstvo dopravy poskytuje na svých stránkách etesty2.mdcr.cz kromě jiného i aplikaci pro provedení cvičné zkoušky. Využití aplikace je zdarma, avšak výsledky testů se neuchovávají a hlavně cvičné zkoušky se negenerují ze všech otázek, které jsou vydány ve věstníku – je to z toho důvodu, aby se žadatelé o řidičské oprávnění neučili pouze z tohoto informačního zdroje.

Cvičné zkoušky na stránkách ministerstva záměrně neobsahují všechny otázky.

Aplikace eTesty pro autoškoly

Kromě ministerské verze existuje řada dalších komerčních aplikací, které se věnují přípravě na zkoušky v autoškole. Zřejmě nejpropracovanější je aplikace „Autoškola testy„, která funguje na doméně www.autoskola-testy.cz.

Aplikaci je možné používat z libovolného počítače, k dispozici je i ve formě mobilní aplikace pro iOS, Android i Huawei. Cvičné testy jsou generovány náhodně z celého okruhu otázek, přičemž databáze otázek je na rozdíl od některých jiných aplikací udržována vždy aktuální. K většině otázek jsou navíc zpracovány vysvětlující texty, takže pokud žák autoškoly některé otázce nerozumí nebo v ní udělá chybu, ihned se může podívat na zdůvodnění správné odpovědi.

S nadstavbou „eTesty pro autoškoly“ navíc autoškola získá přehled o úspěšnosti svých žáků. Žák si může testy vyplňovat např. doma nebo cestou ze školy a autoškola on-line vidí, jak se žákovi v testech daří.

Srovnání dostupných aplikací pro eTesty

Porovnání jednotlivých aplikací pro zkoušení eTestů je zachyceno v následucící tabulce:

etesty2.mdcr.czautoskola-testy.cz
aktuální otázky
použité otázkypouze vybranévšechny
uchování historie testů
vysvětlující texty k otázkám