STUDOVNA

Nabídka autoškolských výukových videí pro žáky nebyla doposud příliš pestrá – dostupná videa byla často zastaralá a vůbec neodpovídala dnešním trendům. Situace se výrazně změnila až s příchodem on-line projektu STUDOVNA, který nabízí nejen nová a moderní výuková videa, ale i další zdroje k výuce na jednom místě.

Přimět žáky otevřít papírovou učebnici, byť sebelépe zpracovanou, je čím dál složitější. Pro mladé lidi je dnes přirozené učit se on-line, často přímo z mobilního telefonu. Na elektronickou učebnici pro autoškoly si tak žáci velmi rychle zvykli a tuto formu oceňují.

Moderně zpracovaná výuková videa pro autoškoly jsou konečně tady…

Přestože se žáci mohou do STUDOVNY zaregistrovat zcela samostatně, většina z nich obdrží přístup přímo v autoškole při zahájení výuky a výcviky. Autoškola pak na takového žáka „vidí“ a může si kdykoliv zkontrolovat, kolik videí a materiálů konkrétní žák využil. Doplňkově je možné STUDOVNU rozšířit o aplikaci k procvičování eTestů.

Díky funkcím STUDOVNY autoškola jednoduše prokáže, že žák potřebné znalosti v době ukončení výuky a výcviku má, a že může být připuštěn ke zkoušce. Žáci autoškol, které tímto způsobem kontrolují úspěšnost svých žák v cvičných testech, dosahují pak u zkoušek z pravidel mnohem lepších výsledků.

Výukový portál STUDOVNA je dostupný na adrese https://studovna.moje-autoskola.cz